Специализированный Маммологический Центр

  Запис на візит до центру

  Запис на прийом
  Врач маммолог Куляба Мирослав

  Куляба Ярослав Миколайович

  Клінічний онколог, онкогематолог, онколог вищої категорії

  • Досвід

   Народився 05 листопада 1970 року в сім'ї лікарів, м. Макіївка, Донецька обл.

   Закінчив Тверський медичний інститут в 1993 році.

   Інтернатура по спеціальності “терапія” в Донецькому державному медичному університеті в 1994 році.

   З 1994 року почав працювати лікарем-онкологом у відділенні хіміотерапії онкологічного диспансера м. Макіївки. Особливістю цього відділення є те, що воно з 1978 року було єдиним спеціалізованим центром в Радянському Союзі (і в Україні теж) по лікуванню лімфоми Ходжкіна і неходжкінських лімфом.

   Первинна онкогематологічна спеціалізація була отримана в Гематологічному Науковому Центрі м. Москви в 1997 році (під керівництвом акад. Воробйова А.І.).

   З 2011 року приєдналася робота в клінічних дослідженнях.

   У ролі головного дослідника з 2011 по 2014 роки брав участь в 15 дослідженнях по лікуванню неходжкінських лімфом, В-клітинного хронічного лімфолейкозу, раку легень, раку яєчників, раку молочної залози. Результатом цього періоду є перші публікації (як співавтора) у провідних зарубіжних онкологічних виданнях.

   Завідуючий відділом хіміотерапії МЛ № 2 м. Макіївки з 2013 року, змінив свою маму, беззмінну завідуючу з 1977 року - Спиридонову Валентину Михайлівну.

   Російська агресія влітку 2014 року і неприхована чітка проукраїнська позиція, не дозволили продовжити налагоджену роботу в одному з кращих відділень (на той період) хіміотерапії південного регіону України.

   2014 - 2016 - асистент кафедри онкології факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету. Також активно продовжується самоосвіта, ведеться лікувальна діяльність, участь в клінічних дослідженнях.

   2017 - продовжена трудова діяльність в м. Києві.

   2017(01) - 2019(12) - Завідуючий онкологічним відділенням СК “Добрий прогноз”. До цього клініка не позиціонувала себе, як така, що серйозно займається лікуванням онкологічних пацієнтів. За повноцінних 2 роки роботи в клініці, проліковано сотні пацієнтів, налагоджена робота онкологічної служби, відкрився центр клінічних досліджень (один із кращих в м. Києві), розпочато близько 25 протоколів, у яких безкоштовно проліковані десятки пацієнтів з поширеними формами пухлин.

   Клініка впевнено знаходиться в списку онкологічних медичних центрів м. Києва

  • Навички

   Перші 15 років професійної діяльності присвячені лімфомам (лімфома Ходжкіна, неходжкінські лімфоми, В-клітинний хронічний лімфолейкоз). Висока концентрація пацієнтів з лімфомами (центр проводив лікування всієї східної частини України), безперервне навчання (багаточисельні локальні і зарубіжні конференції, профільна література, періодичні видання), складні випадки, різнобічні ускладнення сформували спеціаліста-онколога (онкогематолога) з широким кругозором, який звик справлятися з найскладнішими ситуаціями у лікуванні і супроводі хворих з лімфомами та іншими пухлинами. Чітке виконання міжнародних програм лікування лімфоми Ходжкіна та неходжкінських лімфом, дозволило до початку 2000-х років домогтися співставних з міжнародною статистикою показників роботи центру: 90 % повних ремісій у пацієнтів з лімфомою Ходжкіна (не залежно від кінцевої стадії захворювання) і 75 - 80 % 5-річного виживання пацієнтів з будь-якими видами і стадіями неходжкінських лімфом.

   Це були кращі показники в незалежній Україні на той період.

   В подальшому, розширення сфери інтересів на хіміотерапію солідних (раки всіх локалізацій) пухлин, логічно збільшило можливості надання спеціалізованої онкологічної допомоги для більшої кількості пацієнтів.

   Отриманий досвід і навички дозволили проводити будь-які режими хіміотерапії (в тому числі технічно складні і з потенційно високою токсичністю) без відхилень від стандартів.

   На сьогоднішній день є високо зарекомендувавшим себе клінічним онкологом, онкогематологом, здатним вирішувати задачі будь-якої складності під час консультативного прийому, проводити лікування онкологічних і онкогематологічних пацієнтів у відповідності з міжнародними стандартами NCCN, ESMO в умовах стаціонару (в тому числі і денного).

   Постійний пошук нового дозволив запровадити в щоденну практику всі доступні в Україні методи діагностики (молекулярна генетика, геномне секвенування нового покоління) і унікальні можливості лікування онкологічних пацієнтів, як в рамках стандартів, так і off label/

   Сьогодні основною зоною інтересів є: - складні клінічні ситуації в лікуванні онкологічних і онкогематологічних пацієнтів;

   -лікування пацієнтів з лімфомою Ходжкіна, неходжкінськими лімфомами;

   -В-клітинний хронічний лімфолейкоз;

   -призначення і проведення медикаментозного лікування (імунотерапія, таргетна терапія, хіміотерапія) пацієнтам з будь-якими видами солідних опухолей (всі види раку);

   -застосування найновіших видів обстеження (молекулярне профілювання та ін.) для лікування складних, важких, рецидивних пацієнтів з пухлинами.

  • Освіта

   109.04.2010 - Участь у симпозіумі “Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії”, м. Київ.

   14-15. 2010 - Участь в науково-практичній конференції за міжнародної участі “Неходжкінські лімфоми. Сучасний погляд на патогенез, підходи до діагностики і лікування”.

   01-31.03. 2011 - ПАЦ “Діагностика та лікування злоякісних пухлин”, ДОННМУ ім. М.Горького.

   18-19.05. 2012 - EHA ESH Hematology Material Type II: Diagnostic Work-UP of Hematological Malignancies FOCUS ON LYMPHOID MALIGNANCIES, Kiev, Ukraine.

   28.09.-02.10. 2012 - 37th ESMO Congress 2012, Vienna, Austria.

   18-22.06 2013 - 12th International Conference Malignant Lymphoma (12-ICML), Lugano,

   Switzerland.

   05-07.07. 2013 - EHA / ESH Type 1 Hematology Tutorial: Focus on Bone Marrow Transplantation. St. Petersburg, Russia.

   12-15.06. 2014 - УРФ 1 пер Congress Milan Italy.

   16-17.10. 2014 - V ювілейна науково-практична конференція “Що нового в діагностиці і лікуванні лімфом”, КИїв, Україна.

   06-09.12. 2014 - ASH 56th. San Francisco, California.

   24.04. 2015 - Науковий симпозіум за міжнародної участі “Сучасний підхід до лікування лімфом”, м. Київ, Україна.

   29.05.- 02.06. 2015 - ASCO Annual Meeting Chicago, IL. USA.

   11-12.06. 2015 - НПК “Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту”, м. Київ, Україна.

   15-16.10.2015 - VI науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань”, м. Київ, Україна.

   03-04.11.2016 - VII науково-практична конференція “Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань”, м. Київ, Україна.

   01.09.-15.10. 2016 - ПАЦ + ТУ “Клінічна онкологія”, ФПО ДВНЗ УжНУ, м. Ужгород, Україна.

   25-26.04. 2017 - I Міжнародна конференція “Як покращити лікування лімфом, роль ПЕТ і морфологічної діагностики”, м. Київ, Україна.

   26.05. 2017 - II Форум клінічних досліджень: “Клінічні дослідження в Україні”, м. Київ, Україна.

   05-06.10. 2017 - Науково-практична конференція за міжнародної участі “Сучасні підходи до діагностики і лікування лімфопроліферативних захворювань, м. Київ, Україна.

   27.10. 2017 - Науково-практична конференція за міжнародної участі “Персоніфіковане лікування і молекулярно-генетична діагностика злоякісних новоутворень”, м. Київ, Україна.

   24.11. 2017 - II Міжнародний Гематосаміт “Покращуючи досвід українських пацієнтів до сучасних технологій лікування МДС і гострої мієлоїдної лейкемії”, м. Київ, Україна.

   25.05. 2018 - участь у IV міжнародній науково-практичній конференції “Персоналізовані методи діагностики і лікування онкологічних захворювань”, Update 2018, м. Київ, Україна.

   14-17.06. 2018 - Участь у 23-ому конгресі Європейської асоціації гематологів, м. Стокгольм, Швеція.

   19-23.10. 2018 - Участь у конгресі Європейської асоціації медичної онкології, м.Мюнхен, Німеччина.

   07-11.11. 2018 - Участь у X науково-практичній конференції за міжнародної участі “Сучасні підходи до діагностики і лікування лімфопроліферативних захворювань”, м.Київ, Україна.997 - “Гематологія і трансфузіологія”, 2 місяці на базі ГНЦ м. Москва (свідоцтво Російської Медичної Академії післядипломної освіти № 3, 1-В 37).

   02.2000 - ПАЦ по спеціальності “Онкологія” на базі ДОНДМУ (свідоцтво № 538 від 29.02. 2000).

   20-22.09. 2002 - Участь у конференції “Роль флударабіну в лікуванні ХЛЛ і НЗЛ”.

   15.02. 2003 - Участь у конференції “Застосування клодронату при лікуванні уражень кісткової тканини”.

   03-31.03. 2003 - ПАЦ “Діагностика і лікування злоякісних пухлин”, ДОННМУ ім. М.Горького.

   12-22.04. 2004 - Тематичне удосконалення “Клінічна гематологія і трансфузіологія”, ГНЦ м. Москва.

   23-25.11. 2005 - Участь у VIII Російському онкологічному конгресі.

   01-30.09. 2005 - ПАЦ “Діагностика і лікування злоякісних пухлин”, ДОННМУ ім. М.Горького (свідоцтво № 2377 від 30.09. 2005.).

   12-24.10. 2005 - Тематичне удосконалення по спеціальності “Гематологія” на базі ГНЦ РАМН, м. Москва.

   21-23.11. 2006 - Участь у X Російському онкологічному конгресі.

   06.08. 2008 - Закінчив тренінг Канцер центрі Каролінська, м. Стокгольм.

   12-16.09.. 2008 - Участь у 33 Європейському онкологічному конгресі.

   17-18.06. 2009 - LyFe - International Workshop, Chisinau.

  • Наукова діяльність

   Ofatumumab (OFA) Vs.Physician`s Choice (PC) of Therapy in Patients (pts) with Bulky Fludarabine Refractory (BFR) Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL): Results jf the PhaseIII Study OMB114242 Jornal BLOOD December 6 2014 Volume 124, Issue 21
   Читати публікацію

   Health-Related Quality of Life and Patient-Reported Outcomes in Patients Receiving Ofatumumab in Combination with Fludarabine and Cyclophosphamide (FC) Versus FC Alone in the Complement 2 Trial Jornal BLOOD Volume 126, Issue 23 December 3 2015
   Читати публікацію

   Phase III, randomized study of ofatumumab versus physicians’ choice of therapy and standard versus extended-length ofatumumab in patients with bulky fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukemia Journal Leukemia & Lymphoma Volume 57, 2016 - Issue9
   Читати публікацію

   Ofatumumab plus fludarabine and cyclophosphamide in relapsed chronic lymphocytic leukemia: results from the COMPLEMENT 2 trial Journal Leukemia & Lymphoma Volume 58, 2017 - Issue 5
   Читати публікацію

   Health-related quality of life and patient-reported outcomes of ofatumumab plus fludarabine and cyclophosphamide versus fludarabine and cyclophosphamide in the COMPLEMENT 2 trial of patients with relapsed CLL Journal Leukemia & Lymphoma Volume 58, 2017 - Issue 7
   Читати публікацію

   Efficacy and safety of BCD-021, bevacizumab biosimilar candidate, compared to Avastin: Results of international multicenter randomized double blind phase III study in patients with advanced non-squamous NSCLC. 2015 by American Society of Clinical Oncology
   Читати публікацію

   Safety and clinical activity of subcutaneously (SC) administered antiPD-1 antibody PF-06801591 in phase I dose-expansion cohorts of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) and urothelial carcinoma (UC) Abstract Book of the 44th ESMO Congress (ESMO 2019) 27 September – 1 October 2019, Barcelona, Spain
   Читати публікацію

  Запись на визит в центр

   Відгуки

   Submit your review
   1
   2
   3
   4
   5
   Submit
        
   Cancel

   Create your own review

   Average rating:  
    0 reviews